Archiwizacja

Przedsiębiorca ma obowiązek archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów ZUS oraz dokumentów kadrowo-personalnych. W przypadku upadłości przedsiębiorstwa, na etapie liwidacji, niezbędny jest proces archwizacji. Nasza oferta zawiera:

  • uporządkowanie zasobu archiwum poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej kategorii A, B i BC,
  • opracowanie dokumentacji poprzez segregację akt w zespole i właściwe ich opisanie,sporządzenie ewidencji akt w postaci spisów zdawczo-odbiorczych
  • wydzielenie z archiwum akt kat. BC, których okres przechowywania minął, wraz ze sporządzeniem spisu
  • przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonej jednostce lub pracownikowi klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych akt