Obsługa FGŚP

W przypadku zaległości wobec pracowników, zespół End Up Restrukturyzacja organizuje w imieniu  pracodawcy uruchomienie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Analizujemy aktualną sytuację prawną spółki, przeprowadzamy cały proces wypłat wraz z uruchomieniem działań komunikacyjnych dla zatrudnionych obecnie jak i byłych pracowników.