Interim Management

W ramach usługi Interim Management oddajemy do dyspozycji klienta osobę lub zespół z unikalnymi kompetencjami. Nasi eksperci mają doświadczenie w szeroko pojętym biznesie, zarówno w branży produkcyjnej jak i finansowej.  Nasze specjalizacje w ramach usługi interim managera to:
- zmiana zarządu, interim manager wstępuje w funkcje członka zarządu spółki
- wsparcie Dyrektorów i Menedzerów Finansowych
- koordynowanie procesów likwidacji w obszarach księgowych
- koordynowanie przenoszenia procesów księgowych
Zarządzanie tymczasowe jest bardzo często najbardziej efektywną oraz korzystną formą realizacji projektu inwestycyjnego lub też uzyskania lepszej kondycji przedsiębiorstwa. Nasi eksperci z sukcesem realizowali projekty związane z transformacją podmiotów w różnych sektorach oraz tymczasowo zarządzali nimi na płaszczyźnie operacyjnej oraz strategicznej.