Komunikacja kryzysowa

          W postępowaniach restrukturyzacyjnych/upadłościowych, bardzo ważnym elementem jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji, zarówno wewnątrz danego przedsiębiorstwa jak i dla kontrahentów oraz wierzycieli. Szkolimy zespół danego przedsiębiorstwa, komunikujemy się z głównymi kontrahentami aby zapewnić ciagłość funkcjonowania. Prowadzimy komunikacje z Urzędami, Bankami oraz innymi organizacjami z otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa.